ΕΡΜΟΝΙΚΕΙΑ 2019 / ERMONIKIA 2019

ΕΡΜΟΝΙΚΙΑ 2019 / MOMENTS 2019 A.D. Presentation ΓΡΑΦΕΙ ο Κωνσταντίνος Μάντης Για να καταλάβουμε ένα έργο τέχνης απαιτείται η συνδυαστική χρήση της κριτικής σκέψης και της φαντασίας,καθώς ζητούμενο για τον καλλιτέχνη είναι να ωθήσει τον δέκτη του έργου σε μιαν απόπειρα κατανόησης, που θα τον φέρει πλησιέστερα σε καίριους προβληματισμούς, χωρίς ωστόσο να τον δεσμεύει... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑