ΕΡΜΟΝΙΚΕΙΑ 2019 / ERMONIKIA 2019

ΕΡΜΟΝΙΚΙΑ 2019 / MOMENTS 2019 A.D. Presentation ΓΡΑΦΕΙ ο Κωνσταντίνος Μάντης Για να καταλάβουμε ένα έργο τέχνης απαιτείται η συνδυαστική χρήση της κριτικής σκέψης και της φαντασίας,καθώς ζητούμενο για τον καλλιτέχνη είναι να ωθήσει τον δέκτη του έργου σε μιαν απόπειρα κατανόησης, που θα τον φέρει πλησιέστερα σε καίριους προβληματισμούς, χωρίς ωστόσο να τον δεσμεύει... Continue Reading →

Il Risveglio di Afrodite

  Percorso vacanza al Femminile attraverso i 4 elementi della Natura con Gisela Perez Cabrera e Sonia Cabiaglia Creta, Art Villa Kastellos 26 giugno - 1 luglio 2018 A inizio estate, subito dopo il solstizio, abbiamo organizzato un percorso        alchemico al  femminile  attraverso i  quattro elementi della Natura: Terra, Acqua, Fuoco e... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑